loading...

ניצול גדול יותר – 14 מסתורי סודות ואסטרטגיות של

$38.09

עם פרטים 13 Greater Exploits הוא המשך של 14 Greater Exploits סודות ואסטרטגיות של הממלכה MYSTERIOUS -נוספים ,תוך התמקדות ב בשבע (7 )יבשות עם אמצעי נגד הניתנים לפריסה במקום תפילה ופעולות האפלה והשגריר מאנדיי JP TIMMONS ,מאת ג’ון ד ‘רוב ,אנה מנדז-פרל נבואיות או .אוגב ,משרתי האדון האלה שימשו רבות בזמנים אלו ברחבי שבע היבשות זוהי סדרת ציוד – פורסות אסטרטגיות תנ”כיות בהתמודדות עם כוחות החושך
.לגופו של ישו
כתיבה מרוני צ’אבס ,ד”ר סי פיטר הספר על לאורך בהרחבה הפניות מובאות . וגנר וסינדי ג’ייקובס
;מתורגם מאנגלית ל-17 שפות כלומר – צרפתית 14 Greater Exploits ; ֶגר ָמ ִנ ָית ;ספרדית ;פורטוגזית ; ִאי ַט ְל ִקית ; ִסי ִנית ; ִעבִרית ; ַד ִני ; ֲע ָר ִבית ;רוּ ִסי יווני ;שוודית ;סוואהילי ;הוֹ ַלנ ִדי ;הינדי ;קוריאני ; ַי ָפּ ִנית
הממלכה האפלה :- אנו רואים את הפירות של יצירותיה של הממלכה האפלה סביבנו בכל יום ובכל מקום אליו אנו הולכים .אנו יכולים לראות ולחוות אותם על ידי התבוננות :על פני שבע היבשות באופן הבא באירועים עולמיים כיום
1( .כרסום במבנה המשפחתי כפי שהורה אלוהים 2( .שחיתות ועוני בקנה מידה עולמי 3( .ממשל גרוע ,מדיניות גרועה וחקיקת חוקים מדכאים 4( .העלאת האינדיבידואליזם והרס חיי הקהילה כפי שאנו מכירים אותם 5( .הרג פולחני בכל מקום 6( .סחר בבני אדם ,סחר מיני עולמי ופיצוץ פורנוגרפי בקנה מידה עולמי
2
7( קבוצות האנשים שלא הושגו ממשיכות להתרחב הן בתוך הכנסייה והן .מחוצה לה
8( – :מלחמות ושמועות על מלחמות בקנה מידה עולמי

Compare
SKU: 95mmq7y Category:

Description

עם פרטים 13 Greater Exploits הוא המשך של 14 Greater Exploits סודות ואסטרטגיות של הממלכה MYSTERIOUS -נוספים ,תוך התמקדות ב בשבע (7 )יבשות עם אמצעי נגד הניתנים לפריסה במקום תפילה ופעולות האפלה והשגריר מאנדיי JP TIMMONS ,מאת ג’ון ד ‘רוב ,אנה מנדז-פרל נבואיות או .אוגב ,משרתי האדון האלה שימשו רבות בזמנים אלו ברחבי שבע היבשות זוהי סדרת ציוד – פורסות אסטרטגיות תנ”כיות בהתמודדות עם כוחות החושך
.לגופו של ישו
כתיבה מרוני צ’אבס ,ד”ר סי פיטר הספר על לאורך בהרחבה הפניות מובאות . וגנר וסינדי ג’ייקובס
;מתורגם מאנגלית ל-17 שפות כלומר – צרפתית 14 Greater Exploits ; ֶגר ָמ ִנ ָית ;ספרדית ;פורטוגזית ; ִאי ַט ְל ִקית ; ִסי ִנית ; ִעבִרית ; ַד ִני ; ֲע ָר ִבית ;רוּ ִסי יווני ;שוודית ;סוואהילי ;הוֹ ַלנ ִדי ;הינדי ;קוריאני ; ַי ָפּ ִנית
הממלכה האפלה :- אנו רואים את הפירות של יצירותיה של הממלכה האפלה סביבנו בכל יום ובכל מקום אליו אנו הולכים .אנו יכולים לראות ולחוות אותם על ידי התבוננות :על פני שבע היבשות באופן הבא באירועים עולמיים כיום
1( .כרסום במבנה המשפחתי כפי שהורה אלוהים 2( .שחיתות ועוני בקנה מידה עולמי 3( .ממשל גרוע ,מדיניות גרועה וחקיקת חוקים מדכאים 4( .העלאת האינדיבידואליזם והרס חיי הקהילה כפי שאנו מכירים אותם 5( .הרג פולחני בכל מקום 6( .סחר בבני אדם ,סחר מיני עולמי ופיצוץ פורנוגרפי בקנה מידה עולמי
2
7( קבוצות האנשים שלא הושגו ממשיכות להתרחב הן בתוך הכנסייה והן .מחוצה לה
8( – :מלחמות ושמועות על מלחמות בקנה מידה עולמי

Additional information

Weight 1.029 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

X

Add to cart