loading...

Introducing Holy Ghost School – God’s Endtime Programme for the Preparation and Perfection of the Bride of Christ – HAUSA EDITION – EBOOK

$2.99

Introducing Holy Ghost School – God’s Endtime Programme for the Preparation and Perfection of the Bride of Christ – HAUSA EDITION – EBOOK

School of the Holy Spirit Series 1 of 12, Stage 1 of 3

Akwai wani sabon motsi na Allah, mai suna HOLY GHOST SCHOOL. Yana da sauqi qwarai, duk da haka yana da ƙarfi sosai. Yana da sauƙi kuma mai ƙarfi ta ma’anar cewa, ta wurinsa, Allah zai canza rayuwar ku da ta duk dangin ku cikin ɗan gajeren lokaci! Matsalolin da aka shafe shekaru ana fama da su, wadanda suka ki tafiya duk da kokarin da suke yi, duk wadannan za a wanke su ne da RUWAN RAYUWA, da ke kwarara daga Al’arshin Ubangiji. Wannan Ruwan Rayuwa zai taɓa ku ta MAKARANTAR GHOST. Duk waɗannan za a yi ba tare da ƙoƙarinku da gwagwarmayarku ba!

Compare

Description

Introducing Holy Ghost School – God’s Endtime Programme for the Preparation and Perfection of the Bride of Christ – HAUSA EDITION – EBOOK

School of the Holy Spirit Series 1 of 12, Stage 1 of 3

Akwai wani sabon motsi na Allah, mai suna HOLY GHOST SCHOOL. Yana da sauqi qwarai, duk da haka yana da ƙarfi sosai. Yana da sauƙi kuma mai ƙarfi ta ma’anar cewa, ta wurinsa, Allah zai canza rayuwar ku da ta duk dangin ku cikin ɗan gajeren lokaci! Matsalolin da aka shafe shekaru ana fama da su, wadanda suka ki tafiya duk da kokarin da suke yi, duk wadannan za a wanke su ne da RUWAN RAYUWA, da ke kwarara daga Al’arshin Ubangiji. Wannan Ruwan Rayuwa zai taɓa ku ta MAKARANTAR GHOST. Duk waɗannan za a yi ba tare da ƙoƙarinku da gwagwarmayarku ba!
;
Ee, a cikin duk waɗannan ba za a buƙaci ku yi yawa ba. Sai dai ku huta a gaban Allah yayin da yake tafiya, yana yi muku duka. Allah ba ya bukatar kokawa ta jiki kuma. Yanzu yana so mu shiga gabansa mu ji daɗin hutunsa, yayin da yake kammala aikin da ya fara a rayuwarmu. Wannan shine aikin CIKAWA da yake yi a cikin rayuwar ‘ya’yansa – ta wurin Karatun Ruhu Mai Tsarki. Yana ɗaya daga cikin shirye-shiryen Allah na ƙarshen zamani don shirya amaryar Kristi! (Wahayin Yahaya 19:7).
Ita ce ruwan inabi mai daɗi da ya tanada mana, domin kwanaki na ƙarshe. Yanzu ana ba da Sabuwar Wine.

A cikin KWANAKI NA ƘARSHE… mutane da yawa za su zo su ce zo, mu haura zuwa dutsen Ubangiji… Zai koya mana hanyoyinsa, domin mu yi tafiya cikin tafarkunsa. (Ishaya 2:2, 3)
Zan koya maka, in koya maka hanyar da za ka bi. Zan shiryar da kai da idona. (Zabura 32: 8)
Amma Mai Taimako, Ruhu Mai Tsarki, wanda Uba zai aiko da sunana, (shi) zai koya muku kome duka… (Yahaya 14:26).

MENENE MAKARANTAR RUHU?

Makarantar Ruhu Mai Tsarki shiri ne na Almajiran Allah na ƙarshen zamani – ta Wahayi. Wani sabon abu ne a zamaninmu. Wani sabon motsi ne na Allah wanda ya kiyaye shi musamman don kwanaki na ƙarshe. Ya bayyana wannan ga Annabinsa Ishaya kuma ya tabbatar da hakan ta bakin Mikah, don ya nuna muhimmancinsa.

A cikin kwanaki na ƙarshe, duwatsun Haikalin Ubangiji za su kahu a ƙwanƙolin duwatsu, Za a ɗaukaka su bisa tuddai; Dukan al’ummai kuma za su kwarara zuwa gare ta. Mutane da yawa za su tafi su ce, Ku zo, mu haura zuwa dutsen Ubangiji… Shi kuma zai koya mana tafarkunsa, mu yi tafiya cikin tafarkunsa… (Ishaya 2:2,3).

An maimaita wannan annabcin kalma da kalma a cikin Mikah 4: 1, 2 kuma yana nufin kawai a cikin kwanaki na ƙarshe za a ɗaukaka bayyanuwar Allah sama da kowane irin biɗan mutum. Dutsen Allah yana nufin kasancewar Allah. Sauran tsaunuka na nufin abubuwan da maza ke bi a cikin son rai. A cikin Kwanaki na Ƙarshe za a yi girgizar al’ummai, kuma tsõro ta zo a kan kowa. Yayin da bala’o’i na ƙarshen zamani ke mamaye al’ummai, tsoro zai zo a kan dukan mutane. Daga nan kuma maza za su yi watsi da son kai, son rai, kuma za su gudu zuwa ga Allah don kariya da tsaro. Watau wata rana tana zuwa da kowa zai nemi Allah ya bi shi sama da kowace irin sha’awa. A ranar nan ana son dutsen Ubangiji (gaban Allah) akan kowane abu.
Ya ci gaba da cewa, a wannan lokacin mutane za su nemi Allah da abu ɗaya kawai, domin ya koya mana HANYOYINSA.

Mutane za su gaji da neman mu’ujizai da albarka da duk wannan. Yanzu za su nemi abu ɗaya kawai – sanin Allah. Ƙari ga haka, ba za su ƙara dogara ga koyarwar lalata ta mutum ba. Za su gwammace su je wurin Allah da kansa, su koya kai tsaye daga gare shi hanyoyin RAYUWA!

Wannan ita ce Makarantar Ruhu Mai Tsarki da muke magana akai. Allah ya saukar da shi ga bayinsa kuma ya gaya musu cewa za a yi a cikin KWANAKI KARSHE, yanzu komai yana nuna cewa muna cikin Kwanaki na Lahira. Don haka Makarantar Ruhu Mai Tsarki ta tashi, kamar yadda Allah ya ce ya kamata.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

X

Add to cart

Ninja Silhouette 9 hours ago

Joe Doe in London, England purchased a

Joe Doe in London?

Joe Doe in London, England purchased a

Joe Doe in London?

Joe Doe in London, England purchased a

Joe Doe in London?

Joe Doe in London, England purchased a