loading...

Introducing Holy Ghost School – God’s Endtime Programme for the Preparation and Perfection of the Bride of Christ – SWAHILI EDITION – EBOOK

$2.99

Introducing Holy Ghost School – God’s Endtime Programme for the Preparation and Perfection of the Bride of Christ – SWAHILI EDITION – EBOOK

School of the Holy Spirit Series 1 of 12, Stage 1 of 3

Kuna hatua mpya ya Mungu, inayoitwa HOLY GHOST SCHOOL. Ni rahisi sana, lakini ina nguvu sana. Ni rahisi na yenye nguvu kwa maana kwamba, kupitia hilo, Mungu atabadilisha maisha yako na ya washiriki wote wa familia yako ndani ya muda mfupi! Matatizo yaliyokuwepo kwa miaka mingi, ambayo yamekataa kwenda licha ya juhudi zote, haya yote yataoshwa na MAJI YA UZIMA, ambayo yanabubujika kutoka kwa kiti cha enzi cha Mungu. Maji haya ya Uzima yatakugusa kupitia HOLY GHOST SCHOOL. Haya yote yatafanyika bila juhudi na mapambano yako!
wa
Ndiyo, katika haya yote hutahitajika kufanya mengi. Unapaswa tu kupumzika katika uwepo wa Mungu wakati Yeye anaenda huku na huko, akikufanyia haya yote. Mungu hahitaji tena mapambano yetu ya kimwili. Sasa anatutaka tuingie katika uwepo wake na kufurahia RAHA yake, huku akihitimisha kazi aliyoianza maishani mwetu. Hii ni kazi ya UKAMILIFU Anayofanya sasa katika maisha ya watoto Wake – kupitia Shule ya Roho Mtakatifu. Ni moja ya mipango ya Mungu ya wakati wa mwisho ya kumfanya bibi-arusi wa Kristo kuwa tayari! (Ufu 19:7).
Ni divai tamu aliyotuwekea, kwa siku za mwisho. Mvinyo Mpya sasa unatolewa.

Compare

Description

Introducing Holy Ghost School – God’s Endtime Programme for the Preparation and Perfection of the Bride of Christ – SWAHILI EDITION – EBOOK

School of the Holy Spirit Series 1 of 12, Stage 1 of 3

Kuna hatua mpya ya Mungu, inayoitwa HOLY GHOST SCHOOL. Ni rahisi sana, lakini ina nguvu sana. Ni rahisi na yenye nguvu kwa maana kwamba, kupitia hilo, Mungu atabadilisha maisha yako na ya washiriki wote wa familia yako ndani ya muda mfupi! Matatizo yaliyokuwepo kwa miaka mingi, ambayo yamekataa kwenda licha ya juhudi zote, haya yote yataoshwa na MAJI YA UZIMA, ambayo yanabubujika kutoka kwa kiti cha enzi cha Mungu. Maji haya ya Uzima yatakugusa kupitia HOLY GHOST SCHOOL. Haya yote yatafanyika bila juhudi na mapambano yako!
wa
Ndiyo, katika haya yote hutahitajika kufanya mengi. Unapaswa tu kupumzika katika uwepo wa Mungu wakati Yeye anaenda huku na huko, akikufanyia haya yote. Mungu hahitaji tena mapambano yetu ya kimwili. Sasa anatutaka tuingie katika uwepo wake na kufurahia RAHA yake, huku akihitimisha kazi aliyoianza maishani mwetu. Hii ni kazi ya UKAMILIFU Anayofanya sasa katika maisha ya watoto Wake – kupitia Shule ya Roho Mtakatifu. Ni moja ya mipango ya Mungu ya wakati wa mwisho ya kumfanya bibi-arusi wa Kristo kuwa tayari! (Ufu 19:7).
Ni divai tamu aliyotuwekea, kwa siku za mwisho. Mvinyo Mpya sasa unatolewa.

· Katika SIKU ZA MWISHO … watu wengi watakuja na kusema, njoni, na twende juu mlima wa BWANA… Naye atatufundisha njia zake, ili tuenende katika mapito yake. ( Isaya 2:2, 3 )
· NITAKUFUNDISHA na KUKUFUNDISHA katika njia utakayoiendea. NITAKUONGOZA kwa jicho langu. ( Zaburi 32:8 )
*Lakini huyo Msaidizi, huyo Roho Mtakatifu, ambaye Baba atamtuma kwa jina langu, (Yeye) ATAWAFUNDISHA YOTE… (Yohana 14:26)

SHULE YA MZIMA MTAKATIFU NI NINI?

Shule ya Roho Mtakatifu ni Mpango wa Mungu wa Ufuasi wa wakati wa mwisho – kwa Ufunuo. Ni jambo jipya katika wakati wetu. Ni hatua mpya ya Mungu ambayo aliiweka haswa kwa siku za Mwisho. Alilifunua hili kwa Nabii wake, Isaya na kulithibitisha kupitia Mika, ili kuonyesha jinsi lilivyo muhimu.

Katika SIKU ZA MWISHO milima ya nyumba ya BWANA itawekwa imara juu ya milima, nayo itatukuzwa juu ya vilima; na mataifa yote yatamiminika humo. Na watu wengi watakwenda na kusema, Njoni, twende juu mlimani kwa Bwana … Naye ATATUFUNDISHA njia zake, nasi tutakwenda katika mapito yake … (Isaya 2:2,3).

Unabii huu unarudiwa neno kwa neno katika Mika 4:1, 2 na unamaanisha tu kwamba katika siku za mwisho kuwapo kwa Mungu kutatukuzwa juu ya ufuatiliaji mwingine wowote wa mwanadamu. Mlima wa Mungu unamaanisha uwepo wa Mungu. Milima mingine inamaanisha mambo ambayo wanaume wanafuata katika utashi wao binafsi. Katika Siku za Mwisho kutakuwa na mtetemeko wa mataifa, na hofu itawapata wote. Maafa ya wakati wa mwisho yanapoenea katika mataifa, hofu itakuja juu ya watu wote. Kisha wanadamu wataacha kufuata mambo yao ya ubinafsi, ya kimwili na watakimbilia kwa Mungu kwa ajili ya ulinzi na usalama. Kwa maneno mengine, siku inakuja ambapo kila mtu atamtafuta Mungu na kumfuatilia kuliko tamaa nyingine yoyote. Siku hiyo Mlima wa Bwana (uwepo wa Mungu) ungetamanika kuliko vitu vingine vyote.
Ilisema zaidi kwamba wakati huo, wanadamu watamtafuta Mungu kwa jambo moja tu, ili apate kutufundisha NJIA ZAKE.

Watu wangechoka kutafuta miujiza na baraka na hayo yote. Sasa watatafuta kitu kimoja tu – ujuzi wa Mungu. Zaidi ya hayo, hawatategemea tena mafundisho potovu ya mwanadamu. Afadhali waende kwa Mungu Mwenyewe, ili kujifunza moja kwa moja kutoka Kwake njia za UZIMA!

Hii ndiyo Shule ya Roho Mtakatifu tunayozungumzia. Mungu alilifunua kwa watumishi wake na kuwaambia lingetukia katika SIKU ZA MWISHO, Sasa, kila kitu kinaonyesha kwamba tuko katika Siku za Mwisho. Kwa hiyo Shule ya Roho Mtakatifu imeanza, kama Mungu alivyosema inapaswa kuwa.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

X

Add to cart