loading...

Introducing Holy Ghost School – God’s Endtime Programme for the Preparation and Perfection of the Bride of Christ – HEBREW EDITION – EBOOK

$0.00

Introducing Holy Ghost School – God’s Endtime Programme for the Preparation and Perfection of the Bride of Christ – HEBREW EDITION – EBOOK

School of the Holy Spirit Series 1 of 12, Stage 1 of 3

ישנו מהלך חדש של אלוהים, שנקרא בית ספר רוח הקודש. זה מאוד פשוט, אבל מאוד חזק. זה פשוט ועוצמתי במובן זה שבאמצעותו, אלוהים ישנה את חייך ואת חייהם של כל בני משפחתך תוך זמן קצר! בעיות שהיו שם כבר שנים, שסירבו ללכת למרות כל המאמצים, כל אלה יישטפו במי החיים הזורמים מכסא ה’. מי החיים האלה יגעו בך דרך בית הספר רוח הקודש. כל אלה ייעשו ללא המאמץ והמאבקים שלך!

Compare

Description

Introducing Holy Ghost School – God’s Endtime Programme for the Preparation and Perfection of the Bride of Christ – HEBREW EDITION – EBOOK

School of the Holy Spirit Series 1 of 12, Stage 1 of 3

ישנו מהלך חדש של אלוהים, שנקרא בית ספר רוח הקודש. זה מאוד פשוט, אבל מאוד חזק. זה פשוט ועוצמתי במובן זה שבאמצעותו, אלוהים ישנה את חייך ואת חייהם של כל בני משפחתך תוך זמן קצר! בעיות שהיו שם כבר שנים, שסירבו ללכת למרות כל המאמצים, כל אלה יישטפו במי החיים הזורמים מכסא ה’. מי החיים האלה יגעו בך דרך בית הספר רוח הקודש. כל אלה ייעשו ללא המאמץ והמאבקים שלך!

כן, בכל אלה לא תידרשו לעשות הרבה. אתה רק צריך לנוח בנוכחות אלוהים בזמן שהוא מסתובב ועושה את כל אלה עבורך. אלוהים אינו זקוק יותר למאבקים הבשרניים שלנו. כעת הוא רוצה שניכנס אל נוכחותו ונהנה מהמנוחה שלו, בזמן שהוא מסיים את העבודה שהוא התחיל בחיינו. זוהי עבודת השלמות שהוא עושה כעת בחיי ילדיו – באמצעות לימודי רוח הקודש. זוהי אחת מתכניות הסיום של אלוהים להכין את כלת המשיח! (התראות 19:7).
זה היין המתוק שהוא שמר לנו, לימים האחרונים. היין החדש מוגש כעת.

· באחרית הימים … יבואו אנשים רבים ויאמרו בוא נעלה אל הר ה’ … הוא ילמד אותנו את דרכיו כדי שנלך בנתיביו. (ישעיהו ב’: 2, 3)
· אדריך אותך ואלמד אותך בדרך אשר תלך. אני אדריך אותך בעין שלי. (תהלים ל”ב: ח)
· אך המנחם, רוח הקודש, אשר ישלח האב בשמי, (הוא) ילמד אתכם את הכל… (יוחנן י”ד: 26)

מהו בית ספר רוח הקודש?

בית הספר לרוח הקודש הוא תוכנית תלמידי סוף הזמן של אלוהים – לפי התגלות. זה דבר חדש בזמננו. זהו מהלך חדש של אלוהים שהוא שמר במיוחד עבור הימים האחרונים. הוא גילה זאת לנביאו, ישעיהו ואישר זאת באמצעות מיכה, כדי להראות כמה זה חשוב.

באחרית הימים יכונו הרי בית ה’ בראש ההרים ויתנשאו מעל הגבעות; וַיִּזְרוּ אֵלָיו כָּל הַגּוֹיִם. והרבה אנשים ילכו ויאמרו, בואו ונעלה אל הר ה’… והוא ילמד אותנו את דרכיו, ונלך בנתיביו… (ישעיהו ב’: ב,3).

נבואה זו חוזרת מילה במילה במיכה ד’ 1, 2 ומשמעותה בפשטות שבאחרית הימים נוכחות אלוהים תתעלה מעל כל עיסוק אחר של האדם. הר האלוהים פירושו נוכחות אלוהים. גבעות אחרות אומרות דברים שגברים רודפים אחרי רצונם העצמי. באחרית הימים תהיה רעד של גוים, ופחד יבוא על כולם. כאשר אסונות של סוף הזמן שוטפים את העמים, פחד יבוא על כל בני האדם. גברים ינטשו את עיסוקיהם האנוכיים והגשמיים וירוצו אל אלוהים למען הגנה ובטיחות. במילים אחרות, יבוא יום שבו כולם יחפשו את אלוהים וירדפו אחריו מעל כל רצון אחר. ביום ההוא יהיה הר ה’ (נוכחות אלוהים) רצוי מעל כל דבר אחר.
עוד נאמר שבזמן הזה, אנשים יחפשו את אלוהים רק בשביל דבר אחד, כדי שילמד אותנו את דרכיו.

אנשים היו עייפים מלחפש ניסים וברכות וכל זה. עכשיו הם יחפשו רק דבר אחד – ידיעת אלוהים. יתרה מכך, הם לא יהיו תלויים עוד בתורתו המנופתת של האדם. הם יעדיפו ללכת לאלוהים עצמו, כדי ללמוד ישירות ממנו את דרכי החיים!

זה בית הספר של רוח הקודש שאנחנו מדברים עליו. אלוהים גילה את זה למשרתיו ואמר להם שזה יתרחש בימים האחרונים, עכשיו, הכל מראה שאנחנו באחרית הימים. לכן בית הספר לרוח הקודש המריא, כפי שאלוהים אמר שצריך להיות.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

X

Add to cart

Ninja Silhouette 9 hours ago

Joe Doe in London, England purchased a

Joe Doe in London?

Joe Doe in London, England purchased a

Joe Doe in London?

Joe Doe in London, England purchased a

Joe Doe in London?

Joe Doe in London, England purchased a